TanGhost INFO PERSONELL DATES PICTURES CONTACT REVIEWS


Anmeldelser på Norsk
check below for other languages

VG - Terningkast (terningkast 6)
"Ibsens torpedo trengte bare en ny tennsats. Og tenning - og sats! - det har dette fabelaktige ensemblet så det riktig koker.

”Forestillingen ”TanGhost” har omtrent like mye med Ibsens opprinnelige stykke som Coppola-filmen ”Apocalypse Nå!” har med Joseph Conrads roman ”Heart of darkness” eller ”Gudfaren med den greske dramatikeren Aristofanes. Fabelen er den samme, historien ligner, men verket er selvstendig.”

”Sørensen er en spennende scenekunstner nettopp fordi han våger å låne øre, øyne og sanseapparat til andre uttrykk enn det klassiske (tale)-teatret. Her er referanser til film, musikk, billedkunst og dans, selvfølgelig. Tangosekvansene kunne vært orkestrert av Alan Parker, multikunstneren Robert Wilson er visuelt til stede i åpningsbildet – men helheten er Per-Olav Sørensen, Moss, Norway.”

” Per-Olav Sørensen har gjort Alving moderne uten at det verken blir påtrengende eller tilgjort. Det er både sensuelt og skremmende i samme øyeblikk. Brytningene går igjen også i språket, preget av en no nonsense-realisme i kontrast til det opphøyde i dansen. (…) hver eneste dans har noe i forestillingen å gjøre. Tangosekvensene er en organisk del av helheten og både Anneke von der Lippe (Fru Alving), Aksel Hennie (Osvald), Øystein Røger (Manders) og Stig henrik Hoff (Engstrand) fører seg over scenen som om blodet var like argentinsk som i årene hos Pablo Veron (Alving) og Alexandra Archetti (Regine).”

”Denne turnèforestillingen kommer snart til en scene nær deg. Vær der – og ta del i en sjelden skjønnhetsopplevelse.”
 
Drammens Tidende (terningkast 6)

"Dette er en overveldende forestilling. (...)Ibsens tekst brytes av danseinnslag. Dansen underbygger teksten og understreker alt det uuttalte som ligger bak og under ordene. Alt som ulmer. Forestillingen får en besettende rytme. Lys og musikk fletter seg inn bak ordene. Teksten er kuttet til margen. Alt er gjennomført og preget av en bevisst vilje.”

 
Dagbladet

"Endelig en ny, modig og moderne Ibsen-oppsetning blottet både for effektjag og påfunn for påfunnets egen skyld. I tett og lydhørt samspill legger instruktøren Per-Olav Sørensen og koreografen Pablo Veron opp til en komprimert versjon av Ibsen i tekstbearbeidelse og regi, som samtidig visualiserer understrømmene i diktverket. Resultatet er et nådeløst avslørende konsentrat hvor det blir umulig å slippe unna. Også for publikum.

Sverre Indris Joners sensuelle musikk, Pavel Dobruskys scenografi, Torbjørn Ljunggrens video og Kathrine Tolos kostymer utgjør et forfullendt hele som samtidig fordrer et nakent mot og en selvdisiplinert tilstedeværelse hos hver enkelt av de medvirkende. (...)

Dette er sensuell scenekunst om menn og kvinner som er fanget i fordommer, konvensjoner, virkelighetsvegring og feighet. (...) "TanGhost" er en intens og rystende forestilling.”

 
Adresseavisen

"Magi fra ende til annen.

Sterkt, stilisert, stilrent og avklaret formidles budskapet i Ibsens "Gjengangere" i en forrykende oppsetning hvor teaterkonvensjonene utfordres i en usedvanlig uttrykksfull parallell til stykkets innhold. (...)

I den dristige bearbeidelsen og den avvæpnende frimodige regien oppleves ikke et eneste av de "nye" grepene som utvendig. Som et nykomponert verk folder klassikeren seg ut i en kaskade av uttrykksfulle opptrinn, spennede, psovoserende i sine kontraster skapt av oppdaterte rytmer. (...)

Hele ensemblet er til de grader hjemme i dette spillet, alltid sikre i nyansering av replikkene, og samtidig rytmisk tilpasset en uhyre sikker variasjon i den dramaturgiske kurven.”

 
Aftenposten
”Dette er fysisk og psykologisk teater, med visualitet, stemning og spillestil man skal lete lenge etter på norske scener.”

”TanGhost” er en eksperimentell og ekspressiv oppsetning, som kommer under huden på det nådeløse dramaet om fortielser, løgner og fortidens spøkelser. I en moderne og rytmisk ramme med dans, musikk, lys- og lyd effekter trer stykkets livsløgn – og fortrengningsstoff glassklart frem.”

”Regissøren har valgt en krevende form. Men regien tar aldri kvelertak på teksten. At ensemblet går sånn inn for oppgaven, smitter fra scene til sal.”
 
Varden
"Det er frekt. Det er praktfullt. Det er gjennomarbeidet og helstøpt. (...) Regissør Per-Olav Sørensen har laget en forestilling som overgår de flestes forventning."

"Det er bare å ta bena fatt! Scenografien (Pavel Dobrusky) er enkel, men fungerer utrolig godt. Lyssetting og bruk av videoeffekter (Torbjørn Ljunggren) er så spennende og anderledes at også den tekniske rammen rundt stykket ligger på et helt spesielt avansert nivå. Sverre Indris Joners musikk er rett og slett bare utrolig bra, og sist, men ikke minst; de fem skuespillerne i tillegg til Pablo Veron, gjør alle dette til en uforglemmelig opplevelse."

Reviews in English
VG - Throw of dice 6!
“Ibsen’s torpedo only needed a new detonation charge. And ignition - and charge! This fabulous ensemble has enough of that to make fire on stage.”

“The performance “TanGhost” has about as much in common with Ibsen’s original play as the Coppola film “Apocalypse Now!” with Joseph Conrad’s novel “Heart of “Darkness”, or “The Godfater” with the Greek dramatist Aristophanes. The fable is the same, the story is similar, but stands on its own.”

“Sørensen is an exciting stage director exactly because he dares to lend his ears, eyes, and sensory system to other expressions than the classical theatre (of speech).
Here are references to film, music, art, and dance, of course. The tango sequences could have been orchestrated by Alan Parker, the multi – artist Robert Wilson is visually present in the opening tableau – but the totality is Per-Olav Sørensen, Moss, Norway.”
“Per-Olav Sørensen has made Alving modern without being either intrusive or artificial. It is both sensual and frightening at the same time. A break with the past is also present in the language, which is no-nonsense realism, in contrast to the elevated dance. (…) every single dance is related to the performance. The tango sequences are an organic part of the totality, and both Anneke von der Lippe (Mrs Alving), Aksel Hennie (Osvald), Øystein Røger (Manders), and Stig Henrik Hoff (Engstrand) moves on the stage as if the blood in their veins were as Argentinian as that of Pablo Veron (Alving) and Alexandra Archetti Stølen (Regine).”

“This touring company is soon coming to a stage near you. Be there – and take part in a rare experience of beauty.”
 
Aftenposten
‘This is physical and psychological theatre, which is visually, with its atmosphere, and style of acting, something rare on Norwegian stages.”

“TanGhost” is an experimental and expressive performance, which manages to come under the surface of this merciless drama about the lies of suppression and the ghosts of the past. In a modern and rhythmical frame with dance, music, light and sound effects, the life of lies and the consequences of suppression are represented clear as crystal.”

“The director has chosen a challenging form. But the direction never strangles the text. That the actors are so dedicated to their task on stage, rubs off on the audience.”
 
Varden
“It’s cheeky. It’s magnificent. It’s thorough and wholehearted. (…) Director Per-Olav Sørensen has made a performance that exceeds the general expectations.”

“Get on your feet and get going! The set design(Pavel Dobrusky) is simple, but works incredibly well. The lighting and the use of visual effects(Torbjørn Ljunggren) are so exciting and different that the technical frame around the performance is also at an unusually high level. The music of Sverre Indris Joner is simply incredibly good, and last, but not least: the five actors and Pablo Veron make this an unforgettable experience.”Reviews in Espanol

VG - (tiro de dados)
”El torpedo de Ibsen solamente necesitaba de una nueva mecha. Esta compañía formidable hace herbir a la audiencia con su ardor y fuerza.”
”La obra ”Tanghost” tiene casi tanto que ver con la obra original de Ibsen como la película “Apocalypse now” tiene con el libro de Joseph Conrad “Heart of Darkness” o “Godfather” con el dramaturgo griego Aristófanes. La fábula es la misma, la historia se parece, pero la obra es independiente”.

“Sørensen es un director original, justamente porque se atreve a explorar con el oído, los ojos y los sentidos otras expresiones que el teatro clásico. Aqui hay referencias al cine, a la música, al arte y por supuesto a la danza. Las secuencias de tango podrían haber sido orquestadas por Alan Parker, Robert Wilson está visualmente presente en la imagen del comienzo, pero la totalidad es de Per-Olav Sørensen, de Moss, Noruega”.

”Per-Olav Sørensen ha creado un Alving (Verón) moderno sin que esto sea invasivo o forzado. Es sensual y da miedo al mismo tiempo. El texto es también moderno, directo y realista sin vueltas, en contraste al baile que es exultante…(…) cada uno de los bailes tienen algo que ver con la obra. Las secuencias de tango forman una parte orgánica de la totalidad y tanto Anneke von der Lippe (señora Alving), Aksel Hennie (Osvald), Øystein Røger (Manders) y Stig Henrik Hoff (Engstrand) atraviesan el escenario como si la sangre en sus venas fuera tan argentina como la de Pablo Verón (´kapitan Alving) y Alexandra Archetti (Regine)”.
”Esta obra en gira llegará pronto a un escenario cerca suyo, trate de estar ahí y forme parte de esta única experiencia estética”
 
Aftenposten
”Esto es teatro físico y psicológico, visual, con fuerza y un estilo de actuación que es raro ver en escenarios noruegos”.

”Tanghost” es una obra experimental y expresiva, que se mete en la piel de este drama incondicional de negaciones, mentiras y el peso de los fantasmas del pasado. En un encuadre moderno y rítmico, con baile, música, efectos de luz y sonido, las mentiras y las negaciones de la obra aparecen de un modo muy claro”
”El director ha elegido un estilo exigente. Pero la dirección nunca estrangula al texto. Que la compañía esté tan comprometida en su tarea en el escenario contagia al publico."
 
Varden
”Es osada. Es magnífica. Está muy bien trabajada y lograda. El director Per Olav Sørensen ha hecho una obra que de lejos sobrepasa nuestras expectativas“

”Vayan a verla! La escenografia (Pavel Dobrusky) es simple, pero funciona muy bien. El diseño de luz y video (Torbjørn Ljunggren) es tan excitante y diferente y muy avanzado también el nivel técnico de la obra. La música de Sverre Indirs Joner es realmente increíble, y finalmente los cinco actores junto con Pablo Verón hacen que esta obra se transforme en una experiencia inolvidable”